Steun Een kwartier voor God

Deze audiomeditaties worden je gratis aangeboden.
Dat willen we graag zo houden.

Wil je  Een kwartier voor God  financieel ondersteunen,
dan kun je een bijdrage overmaken naar
NL71 ASNB 0942 4397 59
op naam van R.W. Heins, Zutphen, o.v.v. Een kwartier voor God.