Programma 18 mei 2019

10.00           Ochtendgebed

10.20           Introductie Stadsklooster Zutphen

10.30           Opening door burgemeester Annemieke Vermeulen

10.45           Lezing Thomas Quartier

11.30           Koffie-/theepauze

11.50           In gesprek met Thomas Quartier

12.20           Stadskloosterwandeling & lunch

14.00           Lezing / workshop / Evensong o.l.v. Hanna Rijken
m.m.v. het Vocaal Theologen Ensemble

16.30           Napraten in Stadsbrouwerij Cambrinus
introductie Stadskloosterbier

Locaties:
St. Elisabethkapel (Tengnagelhoek 9)
Stadsbrouwerij Cambrinus (Houtmarkt 56-B)

Graag vooraf aanmelden op info@stadskloosterzutphen.nl

Kosten:
€ 15,- voor het dagprogramma (of een deel daarvan)
€ 5,50 voor een lunchpakket

Iban:  NL73 RABO 0318 1231 42  t.n.v. St. ZLB
o.v.v. Startdag Stadsklooster Zutphen met/zonder lunch