Lectio Divina bij de psalmen

Mediteren bij de psalmen in 150 meditaties

Per psalm zijn enkele verzen gekozen.
Deze worden tweemaal voorgelezen (de lectio).
Houd daarvan enkele woorden in gedachten vast.
Daarna is er tijd om met deze woorden te mediteren, om ermee in gesprek te gaan. Waarom deze woorden? Wat hebben zij jou vandaag te zeggen? (de meditatio).
Na de meditatie leg je de woorden en gedachten, je vragen en je stilte in gebed neer bij God (de oratio).
Tenslotte laat je het stil worden en je stelt je open voor Gods aanwezigheid (de contemplatio).

De meditatie wordt steeds afgesloten met de monastieke woorden:
   Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
   zoals het was in het begin en nu en altijd
   en in de eeuwen der eeuwen. Amen